De Toren van Babel

Toren van Babel

Het Bijbelse verhaal van de Toren van Babel is door kunstenaars veelvuldig verbeeld. Een beroemd voorbeeld is het schilderij van Pieter Breughel de oude.
De toren van Babel is een mythisch bouwwerk uit de Hebreeuwse Bijbel. Het verhaal in Genesis 11:1-9 over de toren van Babel is heel oud. Reeds de vroege joods-hellenistische historicus Eupolemos (begin 2e eeuw v.Chr.) schreef al over “de bekende toren”.
Doordat de mens in al zijn hoogmoed een hoge toren wilde bouwen om God naar de kroon te steken, stak Hij er een stokje voor. De toren stortte in en alle volkeren gingen uiteen en konden elkaar niet meer verstaan. De Babylonische Spraakverwarring was geboren.
Elkaar niet verstaan is ook overdrachtelijk, verschillende klassen in de maatschappij ‘verstaan’ elkaar ook niet altijd. In dit drieluik heb ik dat allemaal geprobeerd te verbeelden. De toren is opgebouwd uit een veelheid aan huizen, kastelen en bouwwerken.
Fototechnisch een hele klus, de opbouw in Photoshop bestaat uit bijna 100 lagen.